Сертификати

Сертификати на фирма ЕНЕРГОТЕХ ООД

“ЕНЕРГОТЕХ” ООД има разработена документация по система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 17020:2005, въз основа на която притежава Лицензия № 677 от 07.04.2011г, издадена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на основание чл.34а, ал.1 т.1.

Писмо от държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

ЗАЯВКА