Услуги

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО:

1

Газопроводи, газови съоръжения, газореголаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови и нсталациии други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в админитративтни, жилищни и обществени сгради.

2

Разпределителни газопроводи на разпределителни дружества за природен газ и съоръженията към тях.

3

Газови уреди

Техническият надзор се извършва:

При подадена заявка и сключен договор със собствениците или ползвателите на СПО.

ЗАЯВКА